In 2007 heeft het Gewest een Plan voor de Internationale Ontwikkeling van Brussel (PIO) opgesteld om de uitstraling en de aantrekkelijkheid als een van de grote steden van Europa te garanderen. Het PIO heeft de voornaamste troeven van het Heizelplateau aan het licht gebracht, waaronder de uitstekende bereikbaarheid, de aanwezigheid van bestaande economische en toeristische activiteiten die jaarlijks ruim 5 miljoen bezoekers trekken en het bestaan van een behoefte aan winkels in het noorden van Brussel. 

NEO wil die sterke punten optimaal benutten om van de Heizel een multifunctionele woonwijk te maken waar levenskwaliteit, economische aantrekkingskracht en internationale dynamiek de drijvende krachten voor ontwikkeling vormen.

Duurzame ontwikkeling

Het project omvat een sterke strategie op het vlak van duurzame ontwikkeling, zowel voor het thema mobiliteit als voor energie en water. 

Het project wil in alle domeinen een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van architectuur en duurzame ontwikkeling. Er wordt systematisch gekozen voor de modernste technieken: 

 • Nieuwe constructies die beantwoorden aan de meest recente normen inzake lage emissie en die zijn ontworpen met het oog op een lange levensduur
 • Zuinig gebruik en hergebruik van energie, grondstoffen en water
 • Het volledige terrein is waterdoorlatend dankzij waterabsorberende oppervlakken 
 • De inrichting van het plateau schept verbindingen voor zachte mobiliteit ter plaatse
 • Een winkelwijk dat als voorbeeld en referentie zal dienen voor de beste praktijken op het vlak van duurzaamheid 
 • Lokale productie van 20 % van de benodigde energie
 • Opvang en recyclage van regenwater
 • Realisatie van ecologische schakels om de verplaatsing van soorten tussen de groene ruimten te bevorderen 
 • Integratie van de sportinfrastructuur in een nieuw aangelegd park
 • Bescherming van grote bomen

Levenskwaliteit

Levenskwaliteit staat centraal binnen het project NEO:

 • stedelijke verdichting om aan de demografische behoeften te beantwoorden en het aandeel groene ruimten te verhogen (een derde van de oppervlakte ofwel 21 hectare)
 • gemengdheid van de functies
 • creatie van voorzieningen voor de inwoners, zoals crèches, sportinfrastructuur, ruimte voor kunst- en cultuuractiviteiten … 
 • meer ruimte voor voetgangers en fietsers dankzij de geleidelijke afschaffing van de meeste bovengrondse parkeerplaatsen en een stedelijke inrichting waarbinnen wandel- en fietspaden voorrang krijgen. 
 • De herontwikkeling van het Heizelplateau, onder leiding van de onderneming NEO gezamenlijk uitgevoerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel, berust op privé-investeringen ten bedrage van ca. 1 miljard euro (privépartners van de projecten NEO1, NEO2 enz.) en overheidsinvesteringen van minstens 335 miljoen euro (openbare ruimten, groene ruimten, mobiliteitsinfrastructuur, Sportpark, MICE-infrastructuur …).

Economische dynamiek

NEO zal een centrale rol spelen binnen de internationale uitstraling en aantrekkelijkheid van Brussel. 

De kracht van het project NEO schuilt onder andere in het feit dat het Heizelplateau nu al ruim 5.000.000 bezoekers per jaar trekt dankzij het bestaande recreatieaanbod (Atomium, Brussels Expo, Mini-Europa en Kinepolis). NEO wil nieuwe stedelijke functies toevoegen (conferentiecentrum, winkelwijk, woningen, groene ruimten …), de bestaande structuren ondersteunen en een synergie te weeg brengen tussen oud en nieuw.

Om deze economische dynamiek compleet te maken, worden minstens 250 hotelkamers voorzien. Bezoekers van het Convention Center en Brussels Expo kunnen er beter mee worden onthaald, evenals toeristen. Het horeca-aanbod wordt versterkt, zowel in de buurt van het winkelcentrum als tegenover het Atomium en langs de woningen aan de rand van het nieuwe park.

Alleen al in de winkelwijk zullen ca. 3.000 directe nieuwe banen (+/- 2.400 VTE’s) worden gecreëerd. Het project in zijn geheel zal tijdens het ontwerp, de bouw en de exploitatie duizenden jobs opleveren. Het project kadert ook binnen de bredere dynamiek van de ontwikkeling van het toerisme op gewestelijke en internationale schaal als voornaamste bron van werkgelegenheid voor Brusselaars. 

Het business model van NEO houdt in dat de door de terbeschikkingstelling van grond gegenereerde stromen zullen worden geïnvesteerd in de creatie van infrastructuur en openbare ruimten van hoge kwaliteit.