MICE

Het Plan voor de Internationale Ontwikkeling van Brussel (2007) heeft een aantal leemten in de infrastructuur aan het licht gebracht die afbreuk doen aan de status van Brussel als internationale hoofdstad. Dat is betreurenswaardig, want Brussel wil zijn status versterken en een maximum aan faciliteiten bieden aan de instellingen die er gevestigd zijn.

In die context is de bouw van een congrescentrum van internationale dimensies essentieel voor de versterking van het zakentoerisme, dat nu al een groot onderdeel vormt van de economische bedrijvigheid van het Brussels Gewest.

Bekijk het plan