Het Masterplan, dat in 2013 is opgesteld op basis van meerdere jaren overleg en analyse door talrijke experts, bepaalt dat het Heizelplateau moet worden gereorganiseerd met een focus op duurzaamheid en levenskwaliteit, waarbij stedelijke verdichting en het groene netwerk met elkaar moeten worden gecombineerd. Het Masterplan is het referentiedocument voor de ontwikkeling van de site. Het berust op 4 krachtlijnen. 

  • Divers en coherent bouwprogramma voor de zone (winkels, recreatie, congrescentrum, woningen, parkings, hotels, kantoren, concertzaal …)
  • Afschaffing van bovengrondse parkeerzones 
  • Stedelijke dichtheid en compactheid in bepaalde gebieden om andere gedeelten vrij te maken voor open, groene ruimten voor recreatie, waardoor de levenskwaliteit toeneemt
  • Openbare infrastructuur voor een samenhangend geheel en optimale toegankelijkheid en mobiliteit binnen de site