Onthaal

NEO heeft als doel de 68 hectare van het Heizelplateau te herontwikkelen tot een stadsdeel waar zowel de inwoners als de bezoekers zich toe aangetrokken voelen en dat bovendien uitstekend is aangesloten op de omliggende wijken en het Brusselse stadscentrum.

NEO is vernieuwend, ambitieus en multifunctioneel. Het plateau wordt zodanig heringericht dat de bestaande monumenten, zoals het Atomium en de Tentoonstellingspaleizen die voor de Wereldtentoonstelling van 1935 werden gebouwd, de toekomst tegemoet kunnen gaan in harmonie met de aan de levenskwaliteit gewijde functies (wonen, cultuur, recreatie, sport …), de economische ontwikkeling en de internationale uitstraling van Brussel. Deze herinrichting gaat gepaard met een groenvoorziening die wel 40% extra groene ruimte zal opleveren. 

De reorganisatie van de functies en de activiteiten komt de openbare ruimten en de toegankelijkheid van de site ten goede. De transformatie van het Heizelplateau verloopt in meerdere fasen.