Woningen

Op dit moment is de site volledig onbewoond! Neo zal een nieuwe wijk creëren met gemengde functies, diverse activiteiten en inwoners die zich deze nieuwe ruimte zullen toe-eigenen. De woningen zullen bijdragen aan de economische dynamiek van het Heizelplateau en de omliggende wijken. Gezien de kwaliteit van de site, de nabijheid van parken, winkels en de vele nieuwe functies zal de sociale mix in deze nieuwe wijk gestimuleerd worden.

Bekijk het plan