De ontwikkeling houdt rekening met een fasering tussen het bouwprogramma, de openbare ruimte en de infrastructuur. Deze fasering houdt rekening met de lopende concessies in de zone en de mogelijkheid om bestaande programma’s te herontwikkelen of te herklasseren.

2007: De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt een Plan voor de Internationale Ontwikkeling van Brussel (PIO) aan om de uitstraling en de aantrekkelijkheid als een van de grote steden van Europa te garanderen.

2010: KCAP wordt uit 36 kandidaten gekozen om als stadsplanner een Masterplan uit te werken voor de zone

2012: Lancering van de opdracht NEO1

2013

  • Opening van Paleis 12, een grote, polyvalente concertzaal met ruimte voor 15.000 toeschouwers 
  • Lancering van de opdracht NEO2

2014

  • Gunning van de opdracht voor NEO 1 aan Europea (consortium Unibail-Rodamco [vandaag URW]-CFE-Besix) 

2017: Aanstelling van het ontwerpbureau Omgeving als ontwerper van het Sportpark

2018:

  • Gunning van de opdracht voor NEO 2 aan het Consortium CFE Cofinimmo
  • Ontvangst milieuattest en stedenbouwkundig attest NEO 1
  • Vergunningsaanvraag Sportpark

2019: Indiening vergunningsaanvragen NEO 1