NEO zal een centrale rol spelen binnen de internationale uitstraling en aantrekkelijkheid van Brussel.

De kracht van het project NEO schuilt onder andere in het feit dat het Heizelplateau nu al ruim 5.000.000 bezoekers per jaar trekt dankzij het bestaande recreatieaanbod (Atomium, Brussels Expo, Mini-Europa en Kinepolis). NEO wil nieuwe stedelijke functies toevoegen (conferentiecentrum, winkelwijk, woningen, groene ruimten …), de bestaande structuren ondersteunen en een synergie te weeg brengen tussen oud en nieuw.

Om deze economische dynamiek compleet te maken, worden minstens 250 hotelkamers voorzien. Bezoekers van het Convention Center en Brussels Expo kunnen er beter mee worden onthaald, evenals toeristen. Het horeca-aanbod wordt versterkt, zowel in de buurt van het winkelcentrum als tegenover het Atomium en langs de woningen aan de rand van het nieuwe park.

Alleen al in de winkelwijk zullen ca. 3.000 directe nieuwe banen (+/- 2.400 VTE’s) worden gecreëerd. Het project in zijn geheel zal tijdens het ontwerp, de bouw en de exploitatie duizenden jobs opleveren. Het project kadert ook binnen de bredere dynamiek van de ontwikkeling van het toerisme op gewestelijke en internationale schaal als voornaamste bron van werkgelegenheid voor Brusselaars. 

Het business model van NEO houdt in dat de door de terbeschikkingstelling van grond gegenereerde stromen zullen worden geïnvesteerd in de creatie van infrastructuur en openbare ruimten van hoge kwaliteit.