October 2020 : De Stad heeft aangekondigd dat de overheid zich door de onzekerheden ten gevolge van de coronacrisis, genoodzaakt zag van de NEO2-opdracht af te zien.

De cvba NEO werd opgericht om de internationale positionering van Brussel in de sector van de meetings, incentives, conferences & exhibitions (MICE) te versterken. In dat kader kreeg het van de Stad en het Gewest de opdracht een nieuw congrescentrum op het Heizelplateau op te richten, zodat Brussel haar roeping volledig zou kunnen waarmaken, met een volwaardige internationale uitstraling. Laten we vooral ook niet vergeten dat Brussel nu al de tweede congresstad in de wereld en de eerste in Europa is. De MICE-sector is een van de meest strategische economische sectoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20.000 jobs zijn ervan afhankelijk. Al in 2007 legde het IOP (Internationaal Ontwikkelingsplan) de ambitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de MICE-sector vast.

Op vrijdag 16 oktober 2020 kondigde de Stad echter via de pers aan dat de overheid zich door de onzekerheden ten gevolge van de coronacrisis, genoodzaakt zag van de NEO2-opdracht voor de bouw van een congrescentrum en een hotel in de directe omgeving van Brussels Expo af te zien.

Het hotel noch het congrescentrum konden worden aangepast aan de toekomstige behoeften van de MICE-sector, die zwaar en structureel wordt getroffen door de gezondheidscrisis. Het was voor de overheid niet mogelijk het project ingrijpend te wijzigen in het licht van de regels voor overheidsopdrachten; en het zou onredelijk zijn geweest een project met een dergelijke intentie en kwaliteit te organiseren als het in de huidige context onderbenut zou blijven. Het project zou niet alleen weinig hebben gerendeerd voor de overheid, maar ook voor de privéontwikkelaars die zich ertoe verbonden hebben een hotel met 250 kamers op het terrein uit te baten.

Feit blijft echter dat de MICE-sector van groot belang is voor Brussel en dat de Heizel een aantrekkelijke locatie vormt die het uitgangspunt zal zijn voor alle toekomstige MICE-overwegingen in Brussel. De cvba NEO beschikt over alle nodige middelen om de MICE-ambities van Brussel te realiseren en blijft zodoende de bevoorrechte en vanzelfsprekende gesprekspartner van de overheid. 

De cvba NEO zal in elk geval blijven werken aan de uitvoering van de andere onderdelen van het investeringsprogramma met het oog op de herinrichting van het Heizelplateau. Zo worden bv. de werkzaamheden aan de verbindingsweg tussen parking C en de voorzijde van de paleizen en de uitbreiding van het Verregat Park voortgezet, werd onlangs de vergunning voor de aanleg van een nieuw sportcomplex verleend en het project van ontwikkelaar URW – dat ongeveer 3 000 banen zal opleveren en aanzienlijke belastinginkomsten voor de overheid zal genereren – vordert ondertussen goed.