Mei 2023 : Wijziging van GBP Heizel binnenkort onderworpen aan openbaar onderzoek

Een jaar geleden, in 2022, werd de wijziging van het GBP die vereist is voor de herinrichting van de Heizelvlakte onderworpen aan een openbaar onderzoek. De talrijke bemerkingen die eruit voortvloeiden werden door het Gewest geanalyseerd en, in de mate van het mogelijke, geïntegreerd in een ‘aangepast GBP voor het Heizelproject’.

Dat ‘aangepaste GBP voor het Heizelproject’ werd onlangs onder de loep genomen door de Ministerraad (april 2023) die, rekening houdend met de substantiële wijzigingen die werden aangebracht op basis van de opmerkingen van het openbaar onderzoek van 2022, besliste om het gewijzigde GBP opnieuw aan een openbaar onderzoek te onderwerpen.

Het ‘aangepaste GBP-project’ – dat nog steeds de invoering van een ZRB (Zone van Regionaal Belang) omvat – zal dus nog voor de zomervakantie van 2023 een nieuw openbaar onderzoek moeten doorlopen en zal dan eind 2023 nogmaals op de regeringstafel belanden (ter definitieve goedkeuring).

NEO is verheugd over de voortgang van dit dossier, waarin de pistes voor de toekomstige herinrichting van de Heizelvlakte worden uitgestippeld aan de hand van de mogelijke toekomstige bestemmingen (woningen, winkels, vrijetijdsbesteding, groenvoorzieningen, …).

NEO hoopt tegen eind 2023 over de vereiste wettelijke basis te beschikken voor de herinrichting van de Heizelvlakte als een echt ‘nieuw stadsgedeelte’. Door te opteren voor een combinatie van ambitieuze functies, een grote sociale mix, kwaliteitsvolle architectuur, uitzonderlijke bereikbaarheid (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, auto’s, …) en ambitieuze milieuprestaties moet de site zijn historische glans terugkrijgen en uitgroeien tot een toonaangevende toeristische, economische en gezinsbestemming.

Wordt vervolgd!