Verbindingsweg

Parking C wordt via een nieuwe weg met de voorzijde van de Tentoonstellingspaleizen verbonden. Hierdoor zal het wegverkeer vlotter verlopen en hebben de omliggende wijken geen hinder van de vrachtwagens en auto’s die voor evenementen naar het Heizelplateau komen.