Februari 2020: Toekenning vergunning Sportpark

De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 25 februari 2020. Binnenkort wordt een wijzigingsvergunningsaanvraag ingediend voor met name de inrichting van lokalen voor het Belgisch Olympisch Comité in het gerenoveerde en uitgebreide gebouw aan de Marathonlaan.

De studiebureaus bereiden het uitvoeringsdossier voor om het begin 2021 aan te besteden.